CFR Global Executive Search® Group
TRESCON Linz
TRESCON St. Pölten
TRESCON Salzburg
TRESCON Ljubljana
TRESCON Bratislava
TRESCON Brno

10 tipů pro mladé vedoucí

01/16/2018

Pro mladé vedoucí bývá zpočátku těžké se prosadit a bojovat tak svým jednáním a výkonností s případnými projevy nevole a existující skepsí. Časopis Forbes sepsal 10 důležitých způsobů, jak si mladí vedoucí mohou získat respekt.

1. Ukažte, co umíte!

Jako mladí vedoucí budete právě během prvních týdnů a měsíců čelit řadě nejrůznějších výzev. Ostatní budou pečlivě pozorovat, jak si s nimi poradíte, a to rozhodne o tom, jak vás v budoucnu budou vnímat jako vedoucího.

Abyste právě v této oblasti zabodovali, měli byste si společně s vaším týmem určit reálné cíle. Pokud se vám podaří tyto cíle splnit, podtrhnete tím své vlastní umění a drasticky snížíte pochybnosti týmu.

2. Starejte se o blaho Vašeho týmu

Společná práce v týmu bude výrazně jednodušší, pokud se budete starat o to, aby se vašim zaměstnancům dobře dařilo. Bude tak zřejmé, že důležitý je každý jednotlivec v týmu i tým jako celek, a budete schopni dosáhnout společných úspěchů.

3. Veďte Váš tým k úspěchu

Největší rozdíl mezi vedením firmy a zaměstnanci spočívá v tom, že vedoucí se vždy posuzuje podle úspěchů týmu. Dobří manažeři se přitom vyznačují tím, že neustále využívají možnosti, jak dostat na scénu celý tým. Pokud je týmový úspěch na prvním místě, vysloužíte si respekt. Pokud totiž mají vaši zaměstnanci pocit, že vás zajímá jejich osobní profesní růst, jsou otevřenější zpětné vazbě a vedení.

4. Poskytujte poctivou zpětnou vazbu

Právě pro mladé manažery je důležité, aby svému týmu poskytovali otevřenou a poctivou zpětnou vazbu, pouze tak mohou zaměstnanci profesionálně růst. Bývalý generální ředitel General Electric Jack Welch v jednom rozhovoru řekl: „Tím, že určitý druh chování oceníte, tak ho posilujete. Pokud oceníte otevřenost, dostanete ji.“

5. Dejte důvěru svým spolupracovníkům

Poskytněte svým spolupracovníkům přiměřenou míru autonomie a spolehněte se na to, že budou přijata správná rozhodnutí. Pravidelně kontrolujte výsledky a vzájemně si je sdělujte. Umožněte svým spolupracovníkům průběžné vzdělávání a zadávání nových úkolů. Motivace zůstane vysoká a vy tak posílíte váš tým při každodenních činnostech.

6. Diskutujte s jednotlivci

Osobní rozhovory se spolupracovníky značně posilují soudržnost týmu. Díky těmto rozhovorům Vaši spolupracovníci vědí, že jste otevřeni otázkám a podnětům. Vytváří se prostor pro vyžadování a poskytování zpětné vazby a pro společnou diskuzi úspěchů a neúspěchů.

7. Žádejte o radu

Jako mladý manažer nebude mít okamžitou odpověď na všechny otázky. Pomůže, pokud máte kolem sebe síť složenou z vedoucích pracovníků, jednatelů a dalších osob, které můžete v případě složitých úkolů požádat o radu. Právě tato výměna může urychlit vaši křivku učení a může z vás udělat efektivního vedoucího.

8. Trénujte trpělivost

Dejte si čas, dokud se neseznámíte se základy managementu a dokud si Váš tým nezvykne na nové vedení. Pravidelná rutina vám může pomoci si rychle zvyknout na nové skutečnosti.

9. Buďte pokorní

Pokorní manažeři, tedy ti, kdo dokáží přesně odhadnout vlastní silné a slabé stránky, dovedou tým spíše k úspěchu a jsou vnímáni i pozitivněji než manažeři, kteří nemají sebereflexi a nejsou pokorní.

10. Pokud je to nutné, změňte svůj tým

Pokud máte i přes mnoho pokusů těžkosti při denní spolupráci s vašimi spolupracovníky, je možná na čase provést personální změny. Silné osobnosti dlouhodobě netolerují žádné útoky a v případě potřeby jsou otevřeni novým změnám.

 

ZDROJ: http://bit.ly/2DazSuL

Back