TRESCON Linz
TRESCON St. Pölten
TRESCON Salzburg
TRESCON Bratislava
TRESCON Ljubljana
TRESCON Brno

Skvělé nástroje v personalistice

Digitalizace a inovace jsou trumfem při řízení lidských zdrojů

Výzvy budoucnosti, před kterými stojí celý obor řízení lidských zdrojů, není možné vyřešit starými osvědčenými postupy. Tak, jako v mnoha jiných oblastech, je také zde pro úspěch rozhodující podívat se na věci novým pohledem, především s ohledem na použitínových technologií a aplikací.

Ve společnosti TRESCON klademe důraz na inovativní a nové přístupy v personální práci a pozorujeme proto intenzivní vývoj na trhu, uchopujeme témata a vytváříme z nich společně s našimi obchodními partnery služby a procesy, které jsou orientované na budoucnost. Stejně tak zkoumáme nástroje z různých oblastí provádění náborů a testujeme jejich relevanci, účinnost a možnosti použití, např. v rámci metody active sourcing.  

Inovace přitom nepovažujeme za samoúčelné, ale daleko více za rozhodující konkurenční faktor. Nezůstáváme v naší pohodlné zóně, ale myslíme a pracujeme s cílem najít řešení a s ohledem na budoucnost. Naši zákazníciprofitují z toho, že nové nástroje zapojujeme do naší každodenní práce a propojujeme je s naší dosavadní praxí tak, abychom dosáhli co nejlepších výsledků.