TRESCON Linz
TRESCON St. Pölten
TRESCON Salzburg
TRESCON Bratislava
TRESCON Ljubljana
TRESCON Brno

Assessment centrum

Testování uchazečů a zaměstnanců

Assessment centrum (AC) je ideální nástroj k tomu, aby ukázal silné a slabé stránky podniku a potenciál osob a poskytl fundované informace pro výběr zaměstnanců a rozvoj lidských zdrojů. Současní a budoucí zaměstnanci mohou být pozorováni přesně v těch situacích, které jsou specifické pro daný podnik a které musí zvládat v profesním životě.

Společnost TRESCON už skoro 40 let pracuje s tímto nástrojem výběru a rozvoje a v Rakousku tak patří k vedoucím expertům na tuto metodu.

Obsah a zadávání úkolů, průběh a doba trvání se orientují na cíle assessment centra – jedná se o rozhodnutí o výběru nebo o rozvojový projekt?

Nabídka našich služeb obsahuje:

  • stanovení cíle, kterého má být dosaženo
  • definice požadovaného profilu
  • koncepce průběhu a úkolů (samostatné práce a práce ve skupinách, diskuze, simulace rolí, případové studie, testy , atd.)
  • informace účastníků
  • výběr a školení hodnotitelů 
  • doprovázení a moderace až po nalezení rozhodnutí
  • zpětná vazba účastníkům
  • dokumentace všech výsledků

Na základě vašich specifických požadovaných kritérií pro vás vytvoříme vhodný koncept. Celým procesem vás budou provázet zkušení a kompetentní konzultanti společnosti TRESCON.