TRESCON Linz
TRESCON St. Pölten
TRESCON Salzburg
TRESCON Bratislava
TRESCON Ljubljana
TRESCON Brno

Hearing - odborná podpora při výběru personálu

„Mladší“ sestra assessment centra

Pro dokončení výběrového procesu se nabízí několik možností vyhodnocení uchazečů. Vedle testů  nebo assessment centra nabízí metoda hearingu možnost strukturovaně prozkoumat odborné a osobnostní předpoklady kandidátů. Personální rozhodování tak má fundovaný základ a dosahuje vysokého stupně akceptace.

Metodu hearing provádíme jak v rámci celé zakázky zaměřené na výběr a vyhledávání zaměstnanců, tak i jako samostatnou službu.

Kromě klasicky strukturovaného rozhovoru může být metoda hearing jako způsob výběru, pokud to dovolí časový rozsah, obohacena a zintenzivněna také případovými příklady, simulací rolí, testy, pracovními zkouškami, prezentacemi předem připravených odborných úkolů atd.. Zpravidla se účastní více pozorovatelů poskytovatele služby (komise) tak, aby bylo možné získat komplexní pohled na kandidáta z více úhlů pohledu. Posouzení a vyhodnocení kandidátů probíhá strukturovanou písemnou formou.

 

Faktory úspěchu našich pohovorů:

  • Vyjasnění podnětu a cíle metody hearing se stanovením očekávání zákazníka (požadavky a kritéria výběru) ohledně profilu kandidáta
  • Vytvoření průběhu metody hearing v souladu s individuálním potřebami zákazníka
  • Organizace a komunikace s kandidáty
  • Poučení komise, moderování pohovoru v rámci metody hearing a moderování následného rozhodování
  • Profesionální a praxí osvědčený postup s nízkými nároky na interní zdroje

Zkušení konzultanti společnosti TRESCON vás podpoří svými odbornými a metodickými schopnostmi a dovednostmi tak, abyste společně našli kandidáta, který nejlépe splňuje vaše požadavky.

Chcete více informací o tomto nástroji pro výběr zaměstnanců?

Zde klikněte pro další informace!