TRESCON Linz
TRESCON St. Pölten
TRESCON Salzburg
TRESCON Bratislava
TRESCON Ljubljana
TRESCON Brno

Headhunting / Executive Search

Důležitý zdroj metody TRESCON 4S

Headhunting (Executive Search) je vyhledávání vedoucích pracovníků a specialistů fundovaným zkoumáním relevantních firem a cílových osob a navázáním osobních kontaktů s těmito osobami. Dostaneme se tak při vyhledávání vašich zaměstnanců i k těm osobám, které jsou jinak přes inzerci, databáze, obchodní sítě nebo internet nedostupné.

Headhunting je jiná metoda než často obecně podávaná představa „přímého oslovení“, což je jen jakýsi „headhunting light“ – v naší metodě 4S se jedná o stupně 2 a 3 (Active Sourcing).

Headhunting je často zmiňován v souvislosti s „přetahováním“ zaměstnanců – k tomu hned jednu poznámku: Headhunting chápeme jako přímý marketing, tedy metodu přímého oslovení potencionálních zákazníků, která je důležitá i při prodeji výrobků a služeb. Jako profesionální a seriózní poradenská společnost v oblasti lidských zdrojů se vymezujeme vůči agresivnímu přetahování zaměstnanců a neseriózním slibům! Kromě toho existují také jasné právní rámcové podmínky, které musíme dodržovat.

Konzultant společnosti TRESCON konkretizuje a zpřesní společně se zadavatelem vyhledávaný profil: Vytvoří se tak jasný požadavek na budoucího zaměstnance, který konzultant společnosti TRESCON interně prodiskutuje se specialisty na vyhledávání.

Research tým prozkoumá zajímavé podniky se vztahem k hledané pozici a podle dalších kritérií (např. obor, odbornost, region).  Takto vzniklý seznam cílových firem si odsouhlasíme se zadavatelem.

Tato velice citlivá fáze procesu headhuntingu vyžaduje enormní profesionalitu, ohleduplnost a citlivosti.

Nejdříve se krátkým telefonátem zjistí, zda má cílová osoba zájem o další informace, popř. zda je v zásadě připravena na změnu. Pokud ano, dohodneme se na další komunikaci mimo zaměstnání.

Informujeme pouze o osobách, které skutečně projevily zájem a které nám k tomu daly výslovný souhlas. Dbáme na maximální diskrétnost.

Díky kompletní dokumentaci všech pracovních kroků, aktivit a získaných informací je zajištěno, že lze na všechny kroky procesu navázat i později.

 

Experti společnost TRESCON, kteří se zabývají headhuntingem, se specializují na tuto vyhledávací metodu a úzce spolupracují s konzultanty a research týmem.

Chcete personálně posílit?