TRESCON Linz
TRESCON St. Pölten
TRESCON Salzburg
TRESCON Bratislava
TRESCON Ljubljana
TRESCON Brno

Tipy, otázky a odpovědi (FAQ)

Společnost TRESCON rozumí pod pojmem „headhunting“ přímé oslovení potencionálních kandidátů/kandidátek, pro které se používají také synonyma „direct search (přímé vyhledávání)“ nebo „executive search“. V rámci tohoto vyhledávacího kanálu, který se srovnává s „direct marketingem“, se nejdříve vyhledávají cílové podniky (podle požadavků s ohledem na obor, region, předmět podnikání, odborné kompetence, ...), které se odsouhlasí se zadavatelem. Následně se cíleně vyhledají ty osoby, které splňují požadovanou kvalifikaci na obsazovanou pozici. TRESCON tyto osoby kontaktuje a v případě základní ochoty ke změně provede první osobní rozhovor.

Metoda „active sourcing“ zahrnuje na rozdíl od přímého oslovení / headhuntingu aktivní oslovení kandidátů/kandidátek. Potencionální vhodné kandidáty přitom vyhledáváme pomocí obou vyhledávacích kanálů: databáze společnosti TRESCON a externích databází, které společnost TRESCON odebírá, popř. pomocí profesních sítí/sociálních médií a obecně internetu. Společnost TRESCON kontaktuje tyto osoby s konkrétním odkazem na obsazovanou pozici. Podrobný přehled o našich 4 vyhledávacích kanálech („Metoda TRESCON 4S“) najdete zde.

Společnost TRESCON považuje sama sebe za kvalitního poskytovatele služeb a tvorba odměn čistě na základě výsledků není v souladu s naším chápáním kvality. Stejně jako jiní kvalitní poskytovatelé služeb se zakázky na personální akvizice účtují většinou ve třech třetinách, přičemž poslední třetina je účtována čistě na základě úspěšnosti.

 

Ne, to se určitě při zadání zakázky společnosti TRESCON stát nemůže! Ten Konzultant, kdo uzavře zakázku s podnikem, je odpovědný za celý projekt a zpravidla ho i celý provádí. Konzultanta přitom podle typu projektu podporují další spolupracovníci Research tým. V případě potřeby se využije podpora dalšího konzultanta.

Společnost TRESCON se profiluje jako specialista na metodiku a ne jako personální konzultační firma specializovaná na určité odvětví nebo funkční pozice. Společnost TRESCON je se svými schopnostmi a zkušenostmi činná v oblasti personálního poradenství již více než 35 let a prováděla proto zakázky už téměř ve všech odvětvích. To stejné platí pro různé pozice v podniku, počínaje obchodnickými, technickými a odbytovými pozicemi přes vedoucí pracovníky až po obsazování jednatelů a představenstev.

 

Kromě klasického Kompletního servisu nabízíme našim zákazníkům celou řadu možností spolupráce na bázi jednotlivých modulů („co-sourcing“) a připravujeme individuální nabídky spolupráce orientované na potřeby zákazníka. Další informace najdete na Služby;

 

Ne, tyto služby nenabízíme.

 

Čité zprostředkování inzerce zásadně nenabízíme. V kombinaci s našimi službami je ovšem tato služba zahrnutá a my pro vás připravíme na míru mediální balíček pro domácí a mezinárodní trh a postaráme se o celý administrativní průběh.

 

Se silným rozšířením a stále snadnějším i soukromým přístupem k internetu se zvyšuje význam internetových burz práce při procesu získávání zaměstnanců. Využití tištěných médií podle výsledků různých studií a dotazníků silně klesá a mnoho podniků už jejich využití kompletně opustilo. Doporučujeme konkrétní nastavení použitých akvizičních kanálů.

 

Společnost TRESCON se specializuje na nábor specialistů a vedoucích pracovníků a nashromáždila tak zkušenosti na všech hierarchických úrovních. Společnost TRESCON je proto správnou kontaktní osobou, ať už podnik hledá nového generálního ředitele nebo kvalifikovaného úředníka.

Komunikace s uchazeči představuje zásadní kritérium úspěšnosti a předpoklad kvality při náborovém procesu. Proto v rámci celého procesu dbáme na to, abychom s vámi vždy odsouhlasili aktuální další kroky výběru a případně si toho odsouhlasení také aktivně vyžádali. Zabráníme tak tomu, aby kandidáti/kandidátky na základě nedostatečných informací a komunikace ztratili zájem o danou pozici.