TRESCON Linz
TRESCON St. Pölten
TRESCON Salzburg
TRESCON Bratislava
TRESCON Ljubljana
TRESCON Brno

Tipy pro uchazeče

Pokud máte další dotazy, kontaktujte nás prosím!

Personální konzultanti nabízí podnikům podporu při vyhledávání budoucích zaměstnanců/zaměstnankyň. Zadavatel přitom určí, zda má personální konzultant převzít vyhledávání nebo pouze určité dílčí kroky procesu nabírání a výběru zaměstnanců. Rozhodnutí o zaměstnání nového zaměstnance/zaměstnankyně provádí samotný podnik.

Služby personální poradenské agentury se využívají, pokud má být při procesu vyhledávání zajištěna anonymita hledající firmy, v případě nedostatečných zdrojů ve vlastním podnikovém personálním oddělení nebo pokud je třeba využít zkušeností, znalostí a existujících vazeb personálního poradce/poradkyně.

Všeobecný přehled služeb společnosti TRESCON najdete zde; další informace o nabízených službách si můžete přečíst na detailních stránkách jednotlivých služeb.

Pokud jste nenašli nabídku, která by vás zaujala, ale přesto nám chcete zaslat vaše údaje, potěší nás to. Můžete použít náš online dotazník nebo poslat vaše údaje elektronicky na brno@trescon.cz.

Personální poradenská agentura pracuje na základě exkluzivní zakázky podniku a vyhledá pro něj vysoce kvalifikované specialisty a vedoucí pracovníky na plný pracovní úvazek. Bližší informace najdete na „Jak pracuje personální poradenská agentura“.

Zprostředkovatelé zaměstnanců se soustředí na zprostředkování osob, které jsou připravené na změnu zaměstnání a jsou omezeny pouhým odborným vzděláním, přičemž zprostředkovatel nemá k dispozici žádnou exkluzivní smlouvu.

V případě agenturního zaměstnávání přenechá agentura zaměstnance třetí osobě za účelem vykonání práce, zaměstnanec je v pracovním vztahu s agenturou. Tento model využívají podniky pro pokrytí výkyvů poptávky.

 

V našich nabídkách zaměstnání je zpravidla uvedena konkrétní kontaktní osoba, která vám ráda zodpoví dotazy a případně podá bližší informace o pracovním místě. Mějte prosím pochopení, že při prvním kontaktování nemůžeme vždy uvádět zadavatele.

  • Pokud už máme vaše podklady k dispozici z dřívější doby: Poté stačí, když nám pošlete aktuální životopis a (pokud je to potřeba) motivační dopis. Pokud jste reagovali na některou naši nabídku teprve před krátkou dobou a vaše podklady jsou tedy aktuální, poté stačí krátký telefonát konkrétní kontaktní osobě a my se spolehlivě postaráme o zařazení do požadovaného výběrového procesu.
  • V případě, že společnost TRESCON nemá žádné vaše podklady: V takovém případě potřebujeme váš aktuální životopis včetně detailního a vypovídajícího popisu vaší činnosti i potvrzení o vzdělání a předchozích zaměstnáních a nejrůznější potvrzení o absolvování kurzů.

Podklady nám pošlete elektronicky pomocí online formuláře nebo prostřednictvím e-mailu. Dbejte přitom na množství dat a velikost souborů tak, aby nedošlo k problémům při přenosu (celkem max. 4 MB).

V zásadě by tyto podklady měly odpovídat stejným požadavkům, které si stanovil nový zaměstnavatel. Nám ovšem v každém případě pomůže, pokud při popisu vaší činnosti půjdete více do detailu a heslovitě vyjmenujete vámi provedené úkoly a projekty. Abychom mohli odhadnout, jaké místo je pro vás vhodné, musíme si udělat rozsáhlý obrázek o vašich kompetenčních schopnostech. 

Kromě vaši kariéry nás zajímají vaše představy ohledně možné nové pozice: regionální a obsahové preference, rozsah odpovědnosti, platový rámec, eventuální poznámky o blokovaných zaměstnavatelích (další informace k tomu tématu „Co znamená poznámka o blokovaných zaměstnavatelích?“) atd.

Poznámka o blokovaných zaměstnavatelích je uvedení podniku/organizace, u kterého se nechcete ucházet o místo, popř. kterému nechcete v žádném případě předat své údaje.

Pokud pošlete vaši žádost e-mailem, dostanete automatické potvrzení o přijetí od společnosti TRESCON.

 

Vynasnažíme se poskytnout vám zpětnou vazbu k žádosti co nejdříve, nejpozději však do 10–14 dní. Pokud se tak nestalo, kontaktujte nás, abychom si mohli vyjasnit, zda nám žádost došla a jaký je současný stav výběrového procesu.

Telefonicky nebo e-mailem se můžete dotázat, zda jsme dostali vaši žádost a zda už je přijata do výběrového řízení popř. na to, jaký je aktuální stav.

 

Garantujeme vám absolutní diskrétnost a důvěrné nakládání s vaší žádostí a vašimi údaji. Ve vaší žádost můžete uvést poznámky o blokovaných zaměstnavatelích, více informací najdete v bodě „Co znamená poznámka o blokovaných zaměstnavatelích?“.

 

Ne, takový postup můžeme vyloučit. Až poté, co vás osobně informujeme o uvolněné pracovní pozici, a poté, co informujeme zadavatele, můžete se rozhodnout, zda vaše podklady přepošleme.

Jmenování zadavatele obvyklé probíhá v rámci prvního osobního rozhovoru, popř. pokud to není možné (např. velká vzdálenost) v rámci telefonického rozhovoru.

Osobní data získáváme jen tehdy, pokud jste nám je předali například v rámci registrace nebo v našem internetovém dotazníku.

Všechny osobní údaje, které jsou získávány prostřednictvím našich webových stránek, jsou získávány, zpracovávány a využívány pouze v souladu s platnými předpisy na ochranu osobních údajů a pouze za účelem vámi požadované služby a zpracování vaší žádosti. Vaše osobní údaje předáváme třetím osobám pouze s vaším výslovným souhlasem. Vy se tak můžete rozhodnout, zda s předáním vašich osobních údajů třetím osobám souhlasíte nebo ne. Výslovně upozorňujeme na to, že přenos dat na internetu (např. komunikace prostřednictvím e-mailu nebo při online žádosti) vykazuje bezpečnostní problémy a není stoprocentně chráněn přes zásahem třetích osob.

Pokud vás pozveme k osobnímu rozhovoru, povedete ho s jedním z našich konzultantů. Protože známe naše zákazníky velice dobře a často mnoho let, můžeme vám poskytnout kompetentní, podrobné informace o podniku a dané pozici.  V rámci tohoto společného rozhovoru si také vyjasníme další postup a informuje o časovém rámci. 

Pokud má být zadavatel přítomný na tomto prvním rozhovoru, sdělíme vám jeho jméno už při domluvě termínu. 

Vyhodnocení (popř. testování) není obvykle součástí prvního osobních rozhovoru. Pokud by bylo plánováno, budeme vás o tom také informovat už při domluvě termínu.

 

Kdykoliv v budoucnosti můžete při dalších žádostech u společnosti TRESCON využít podklady, které u nás máme (viz „Jaké podklady mám společnosti TRESCON poslat?“).  Můžete se spolehnout na to, že s vašimi údaji nakládáme absolutně důvěrně a bez vašeho vědomí je nepředáme třetím osobám.

Registrací na našem portálu, ani možným konkrétním zprostředkováním se k ničemu nezavazujete. Obojí je pro vás nezávazné a zdarma. Při pozvání k osobním rozhovorům hradíte vaše cestovní náklady a časovou ztrátu.

Všechny aktuálně volné pozice jsou uvedeny na naší webové stránce pod názvem Aktuální nabídky práce.

V každém případě, pokud se jedná o důležité informace. To může být například změna vašich kontaktních údajů, preference jiného regionu, nově převzatá oblast odpovědnosti, externí nebo interní změna místa, změna ochoty ke změně zaměstnání a také důležité další vzdělání (PR poradce, cizí jazyky atd.)

Měli byste se hlásit přes naši společnost TRESCON, ne přímo u našeho zákazníka. Náš zadavatel se z určitého důvodu rozhodl pověřit společnost TRESON výběrovým procesem a všechny zaslané žádosti by tak jako tak přeposlal nám.