TRESCON Linz
TRESCON St. Pölten
TRESCON Salzburg
TRESCON Bratislava
TRESCON Ljubljana
TRESCON Brno

Energetika a elektrotechnika

Významná výrobní odvětví v České republice jsou průmysl energetický a elektrotechnický. Elektrotechnický průmysl je odvětví, které produkuje materiály, přístroje a zařízení využívající elektrickou energii. Na území České republiky se toto odvětví začalo rozvíjet na konci 19. století. Energetika v Česku je výroba, spotřeba, import a export energie a elektřiny.

Digitalizace a průmysl 4.0, big data nebo inovace – tato témata jsou všudypřítomná a jsou hnacími motory změn v našem každodenním pracovním prostředí. Podniky stojí před výzvou přizpůsobit se stále rychleji změnám trhu. Cílem podniku ale musí být mít ve svém odvětví náskok. Naše kompetence v oblasti náboru zaměstnanců zaručí, že proto vyhledáme a najdeme správné zaměstnance!

Řeč počítačů je rodnou řečí našich zaměstnanců v research týmu. Znalosti a neustálá pozorování vývoje v tomto odvětví i použití nejmodernějších vyhledávacích a výběrových programů jsou základem toho, abychom byli schopni nalézt zaměstnance pro toto odvětví a správně je oslovit.

Těšíme se na Váš kontakt!