TRESCON Linz
TRESCON St. Pölten
TRESCON Salzburg
TRESCON Bratislava
TRESCON Ljubljana
TRESCON Brno

Zemědělství

Česká republika, jako historicky zemědělská krajina, prošla v posledních desetiletích významnou transformací ze zemědělské na průmyslovou výrobu. Základ české ekonomiky i z hlediska zaměstnanosti dlouhodobě tvoří hlavně strojírenský a elektrotechnický průmysl a práce v zemědělství se postupně stala neatraktivní. Skutečností je, že se v současnosti výrazně zvýšil věk zaměstnanců. Zároveň ubývá počet absolventů škol a univerzit se zaměřením na tuto oblast.

Nedostatek pracovních sil pociťují zemědělské podniky, výrobci i prodejci strojů a technologií. Kvalifikovaní pracovnicí – ať už absolventi nebo ti s víceletými zkušenostmi – mají přitom velmi dobré vyhlídky do budoucnosti. Obsluha stále složitějších strojů a zařízení totiž vyžaduje velice fundované odborníky.

I v oblasti zemědělství má společnost Trescon dlouhodobé zkušenosti s vyhledáváním manažerskýchobchodních pozicipozic specialistů.

Neváhejte se na nás obrátit