top of page

Operations Director

Job ID

SK107

Place of work

Type

Start

Salary

Banskobystrický kraj, Slovakia

TPP

Q6/2023

4.500 EUR - depends on experience

About the Role

• Operatívne riadenie stredne veľkého výrobného závodu
• Vypracovanie a implementácia lokálnej stratégie v koordinácii s existujúcou firemnou stratégiou
• Zodpovednosť za rozpočet, výsledky spoločnosti (súvaha, výkaz ziskov a strát, cash flow) ako aj dodržiavanie všetkých KPI súvisiacich s výrobou a kvalitou
• Priebežná optimalizácia procesov, systémov a indikátorov kvality a presadzovanie „best practices“ s využitím všetkých synergických potenciálov koncernu
• Podpora personálneho rozvoja a plánovania nástupníctva, podpora talentov
• Úzka spolupráca s európskym manažérskym tímom v rôznych strategických projektoch, ako napríklad v oblastiach: Strategic Innovation, Strategic Supply a Operation Excellence
• Zastupovanie spoločnosti voči dodávateľom, úradom a všetkým ostatným externým zainteresovaným stranám

Requirements

• VŠ vzdelanie, technického zamerania

• Niekoľkoročné riadiace skúsenosti vo výrobnej sfére, skúsenosti na pozícii Výrobný riaditeľ, Prevádzkový / Operations manažér a pod.

• Aktívna znalosť anglického jazyka, nemecký jazyk výhodou

• Výborné riadiace a organizačné schopnosti

• Podnikateľské myslenie, orientácia na výsledky a kvalitu

• Skúsenosti s úspešnou implementáciou strategických projektov v oblasti optimalizácie procesov a Operations Excellence

What we offer

• Zázemie stabilnej spoločnosti mimo automotive
• Profesionálny rast - v krátkodobom horizonte kompetencie Výkonného riaditeľa
• Možnosť sebarealizácie

Contact Person for this Job

Nikola Zahradnikova.png

HR Consultant

Katarína Radu

[CITYPNG.COM]HD Black Linkedin IN Icon Text Symbol Sign PNG - 2000x2000.png
icons8-secured-letter-50.png

Need help with your resume or LinkedIn profile?

Book our free consultation and make your CV stand out among the crowd.

bottom of page