TRESCON Linz
[Translate to Slovak:]
TRESCON St. Pölten
[Translate to Slovak:]
TRESCON Salzburg
[Translate to Slovak:]
TRESCON Bratislava
TRESCON Ljubljana
[Translate to Slovak:]
TRESCON Brno
[Translate to Slovak:]

Kontakty TRESCON v Českej republike a na Slovensku

Brno – Bratislava

Česko

Masarykova 34
602 00 Brno
Tel.: +420 543 236 739
Mail: brno(at)trescon.cz

Jednateľka:
Mgr. Jitka Jarošová
+420 602 735 522
jitka.jarosova(at)trescon.cz

Príjazd

Slovensko

Štefanovičova 8
811 04 Bratislava
Tel.: +421 220 757 828
Mail: bratislava(at)trescon.sk

Branch Manager:
Ing. Katarína Radu                                                                                                  
+421 918 587 681
katarina.radu(at)trescon.sk

Príjazd