TRESCON Linz
[Translate to Slovak:]
TRESCON St. Pölten
[Translate to Slovak:]
TRESCON Salzburg
[Translate to Slovak:]
TRESCON Bratislava
[Translate to Slovak:]
TRESCON Ljubljana
[Translate to Slovak:]
TRESCON Brno
[Translate to Slovak:]

Metódy

Vďaka nim nájeme pre Vás tých správnych ľudí

Vďaka našej kompetentnosti v oblasti metodológie vyhľadávania dokážeme ponúknuť klientom výrazné výhody v porovnaní s konkurenciou, ktorá sa prevažne zameriava na odvetvia alebo funkcie.

Nie sme len poskytovateľom personálnych služieb, ktorý podľa potreby úspešne realizuje špecifické zákazky. V závislosti od stanovených úloh, vytýčeného cieľa a situácie využívame postupy a metódy odborného poradenstva, aby sme tak dosiahli optimálny výsledok:

  • Ako odborný poradca prezentujeme témy profesionálnym spôsobom, navrhujeme konkrétne riešenia a poskytujeme spätnú väzbu o situáciách a ľuďoch (napr. vyhľadávanie zamestnancov)

Takýto spôsob práce kladie vysoké kvalitatívne nároky na všetkých pracovníkov našej spoločnosti, predovšetkým na konzultantov a tímy špecialistov. Dôležitými kritériami pre kompetenciu poradcov TRESCON sú dlhoročné odborné skúsenosti, kvalitná formálna kvalifikácia ako aj stály ďalší rozvoj.

Priebežne zdokonaľujeme svoje metódy prostredníctvom interných workshopov na zvyšovanie kvality a získavanie skúsenostíkombinujeme ich s know-how externých špecialistov.

Tešíme sa na Vaše otázky!