TRESCON Linz
[Translate to Slovak:]
TRESCON St. Pölten
[Translate to Slovak:]
TRESCON Salzburg
[Translate to Slovak:]
TRESCON Bratislava
[Translate to Slovak:]
TRESCON Ljubljana
[Translate to Slovak:]
TRESCON Brno
[Translate to Slovak:]

Užitočné nástroje v oblasti personálneho manažmentu

Digitalizácia a inovácie sú tromfmi v rukách personálneho manažmentu

Výzvy budúcnosti, pred ktorými stojí celkový sektor manažmentu ľudských zdrojov, už nie je možné zvládnuť starými osvedčenými postupmi. Podobne ako v mnohých iných oblastiach aj tu rozhoduje o úspechu schopnosť pozrieť sa na veci širšou optikou, predovšetkým pokiaľ ide o využívanie nových technológií a aplikácií.  

V spoločnosti TRESCON kladieme dôraz na inovatívne a nové prístupy v personálnej práci, a preto intenzívne sledujeme trendy na trhu, vyberáme témy a spoločne s našimi obchodnými partnermi navrhujeme služby a procesy orientované na budúcnosť. Okrem toho preverujeme relevantnosť, efektívnosť a možnosti využitia nástrojov z rozličných oblastí výberu a vyhľadávania zamestnancov, napr. v oblasti active sourcingu.  

Inovácie pritom nechápeme samoúčelne, ale ako rozhodujúci konkurenčný faktor. Nezotrvávame v komfortnej zóne, ale myslíme a pracujeme so zameraním na riešenia a budúcnosť. Naši klienti profitujú z toho, že do svojej každodennej práce integrujeme nové nástroje a kombinujeme ich s doterajšími postupmi, aby sme dosiahli čo najlepšie výsledky.

Kontakt