TRESCON Linz
[Translate to Slovak:]
TRESCON St. Pölten
[Translate to Slovak:]
TRESCON Salzburg
[Translate to Slovak:]
TRESCON Bratislava
TRESCON Ljubljana
[Translate to Slovak:]
TRESCON Brno
[Translate to Slovak:]

Výber zamestnancov

Prijímanie správnych personálnych rozhodnutí

Správne personálne rozhodnutia prispievajú podstatnou mierou k úspešnosti firmy, nesprávne môžu naopak znamenať nákladné dôsledky. Využitie profesionálnych metód výberu zamestnancov zvýši šance na úspech a zníži riziko.

Pomocou našich fundovaných a inovatívnych metód vyhľadávania dokážeme vzbudiť záujem o pracovné ponuky u potenciálnych zamestnancov. 

 

Naši konzultanti sú skúsení a kompetentní špecialisti. Od pre-screeningu (podklady uchádzača, prvotný telefonicky kontakt) cez osobné multimodálne rozhovory až po získanie referencií, testy a analýzy potenciálu, hearingy a assessment centrum – pri všetkých fázach a metódach výberu profitujete ako klient z našich skúseností a nášho know-how.

Využite našu podporu, aby ste Vaše personálne rozhodnutia prijímali na fundovanom a objektívnom základe, a aby ste tak predišli obsadenie pozície nesprávnym kandidátom. Váš náborový proces tak bude nielen rýchlejší, ale predovšetkým bude Vaše konečné rozhodnutie transparentnejšie a istejšie!

Máte záujem o nezáväznú konzultáciu?

Kontaktujte nás – tešíme sa, že Vás spoznáme!