TRESCON Linz
[Translate to Slovak:]
TRESCON St. Pölten
[Translate to Slovak:]
TRESCON Salzburg
[Translate to Slovak:]
TRESCON Bratislava
[Translate to Slovak:]
TRESCON Ljubljana
[Translate to Slovak:]
TRESCON Brno
[Translate to Slovak:]

Assessment centrum

Testovanie uchádzačov a zamestnancov

Assessment centrum (AC) je pre spoločnosti ideálnym nástrojom na identifikáciu silných a slabých stránok a potenciálu osôb - uchádzačov o zamestnanie i zamestnancov - a získanie podložených informácií pre výber a rozvoj zamestnancov. Existujúcich a budúcich zamestnancov možno pozorovať presne v tých pre spoločnosť špecifických situáciách, ktoré budú musieť zvládnuť v profesionálnom živote.

TRESCON s týmto nástrojom výberu a rozvoja pracuje už takmer 40 rokov a patrí k popredným expertom na túto metódu v Rakúsku.

Obsahy a zadané úlohy, priebeh a trvanie sa orientujú na cieľ, ktorý stanoví assessment centrum – ide o rozhodnutie, týkajúce sa výberu alebo o rozvojový projekt.

 

Naša ponuka služieb zahŕňa:

  • Stanovenie cieľa, ktorý je potrebné dosiahnuť
  • Definovanie profilu požiadaviek
  • Koncepciu priebehu a úloh (individuálne a skupinové práce, diskusie, hranie rolí, prípadové štúdie, testy atď.)
  • Informovanie účastníkov
  • Výber a zaškolenie pozorovateľov
  • Sprevádzanie a moderovanie až po prijatie rozhodnutia
  • Spätnú väzba pre účastníkov
  • Dokumentovanie všetkých výsledkov

Na základe Vašich špecifických kritérií a požiadaviek vypracujeme koncept AC. Počas celého projektu Vás bude sprevádzať skúsený a kompetentný konzultant spoločnosti TRESCON.

Využite teraz bezplatné a nezáväzné poradenstvo!