TRESCON Linz
[Translate to Slovak:]
TRESCON St. Pölten
[Translate to Slovak:]
TRESCON Salzburg
[Translate to Slovak:]
TRESCON Bratislava
TRESCON Ljubljana
[Translate to Slovak:]
TRESCON Brno
[Translate to Slovak:]

Hearing

Mladšia sestra assessment centra

V súvislosti s ukončením výberového procesu existuje viacero možností hodnotenia uchádzačov. Okrem testovania alebo assessment centra ponúka hearing možnosť štruktúrovane preveriť odbornú a osobnú vhodnosť osôb. Personálne rozhodnutia sa tým uskutočňujú na podloženom základe a dosahujú vysokú akceptáciu.

Okrem klasického štruktúrovaného hearingu formou rozhovoru môže byť táto výberová metóda – ak je na to časový priestor – obohatená a zintenzívnená aj zaradením príkladov, hrania rolí, testov, ukážok práce, prezentácie vypracovaných odborných úloh atď. Spravidla sa hearingu zúčastňujú aj viacerí pozorovatelia zamestnávateľa (hearingová komisia), čím možno získať komplexný obraz o posudzovanom z viacerých uhlov pohľadu. Posudzovanie a hodnotenie kandidátov prebieha formou štruktúrovaného zápisu.

Naše faktory úspešnosti hearingu:

  • Objasnenie dôvodu a cieľa hearingu so stanovením požiadaviek a výberových kritérií na kandidáta a jeho profil zo strany klienta
  • Vypracovanie priebehu hearingu prispôsobeného individuálnym požiadavkám klienta
  • Organizácia a komunikácia s kandidátom
  • Briefing hearingovej komisie, moderovanie hearingu a prijatia rozhodnutia
  • Profesionálna a v praxi odskúšaná realizácia so zapojením nízkeho počtu interných zdrojov

Skúsení TRESCON konzultanti Vám poskytnú odbornú a metodickú podporu, aby spolu s Vami našli kandidáta, ktorý najlepšie vyhovuje vašim požiadavkám.

Chcete získať viac informácií o tomto nástroji výberu?

Pre ďalšie informácie kliknite sem!