TRESCON Linz
[Translate to Slovak:]
TRESCON St. Pölten
[Translate to Slovak:]
TRESCON Salzburg
[Translate to Slovak:]
TRESCON Bratislava
[Translate to Slovak:]
TRESCON Ljubljana
[Translate to Slovak:]
TRESCON Brno
[Translate to Slovak:]

Testy a analýzy potenciálu

Dôležité a objektívne informácie na podporu personálnych rozhodnutí

Diagnostické nástroje poskytujú svojou vysokou prognostickou silou cennú pomoc pri výbere riadiacich pracovníkov a špecialistov.

V rámci výberu zamestnancov používame okrem štruktúrovaných multimodálnych rozhovorov aj reliabilné a vedecky podložené testy analýzy potenciálu, ktoré boli špeciálne vyvinuté na použitie v profesionálnom kontexte:

  • Osobnostné testy na diagnostiku osobnostných charakteristík a kritérií úspešnosti relevantných pre danú profesiu
  • Inteligenčné a výkonnostné testy na zisťovanie kognitívnej výkonnosti
  • Ukážky práce na zistenie špecifických odborných zručností (zručnosti pri práci s počítačom, ovládanie cudzích jazykov atď.)

Príslušné testy navzájom kombinujeme v závislosti od pozície a jej požiadaviek, a tak vieme poskytnúť dôležité informácie pre prijatie personálneho rozhodnutia. Využitím takýchto nástrojov sa celková validita výberového procesu výrazne zvýši. Profitujte z našich dlhoročných bohatých skúseností s realizáciou týchto diagnostických nástrojov a získajte tak väčšiu istotu pri výbere zamestnancov vhodných pre vašu spoločnosť.

Radi vám poradíme, ktoré metódy testovania sú pre Vaše potreby najvhodnejšie.

Kontaktujte nás – tešíme sa na Vás!