TRESCON Linz
[Translate to Slovak:]
TRESCON St. Pölten
[Translate to Slovak:]
TRESCON Salzburg
[Translate to Slovak:]
TRESCON Bratislava
TRESCON Ljubljana
[Translate to Slovak:]
TRESCON Brno
[Translate to Slovak:]

Active Sourcing

… znamená nájsť, nie hľadať.

V dôsledku demografického vývoja a nedostatku odbornej pracovnej sily majú mnohé spoločnosti problémy s obsadzovaním voľných pracovných miest kvalifikovanými pracovníkmi. V poslednom čase sa úspešný proces prijímania zamestnancov natoľko skomplikoval, že spoločnosti menia zmýšľanie a prechádzajú na nové spôsoby získavania personálu. A tu sa dostáva do hry active sourcing:

Active sourcing je viac ako len trend v oblasti  recruitingu – je to budúcnosť! Active sourcing zahŕňa profile mining a výber z databázy uchádzačov TRESCON.

Mnohí potenciálni kandidáti, ktorí prichádzajúci do úvahy pri obsadzovaní daného pracovného miesta, nie sú aktívni pri hľadaní novej výzvy – treba ich najskôr „prebudiť bozkom“. Ak sa odrazu naskytne zaujímavá príležitosť, z pasívneho kandidáta sa zrazu stáva nádejný záujemca.


  • Databáza uchádzačov TRESCON:

Porovnávame náš aktuálny zoznam kandidátov TRESCON s Vašim požadovaným profilom a aktívne kontaktujeme vhodných kandidátov. V záujme dosiahnutia kvalitných výsledkov využívame špecifické metódy rešeršovania (sémantické vyhľadávanie, fulltextové vyhľadávanie, vyhľadávanie pomocou boolean operátorov atď.) a sofistikované stratégie kontaktovania vhodných kandidátov.

  • TRESCON Profile Mining:

Potenciálnych kandidátov vyhľadávame a identifikujeme prostredníctvom sociálnych médií, v on-line databázach životopisov i na ďalších platformách špecifických cieľových skupín a oslovujeme ich v súvislosti s Vami obsadzovanou pozíciou.  

Naši pracovníci v oblasti sourcingu sa priebežne vzdelávajú aj vo využívaní najmodernejších IT aplikácií. To z nás robí priekopníka v oblasti kvality poskytovania tejto služby.


Hoci je active sourcing časovo veľmi náročnou metódou, z dlhodobého hľadiska sa doňho oplatí investovať, pretože v porovnaní s pasívnym získavaním kandidátov je vždy efektívny a aktuálny. Mnohých pasívnych kandidátov možno osloviť a presvedčiť práve pomocou cielene navrhnutého active sourcingu.

Chcete sa dozvedieť viac?