TRESCON Linz
[Translate to Slovak:]
TRESCON St. Pölten
[Translate to Slovak:]
TRESCON Salzburg
[Translate to Slovak:]
TRESCON Bratislava
TRESCON Ljubljana
[Translate to Slovak:]
TRESCON Brno
[Translate to Slovak:]

Headhunting

Dôležitý vyhľadávací kanál TRESCON metódy 4-S

Headhunting (executive search) je metóda vyhľadávania riadiacich pracovníkov a špecialistov prostredníctvom fundovaného rešeršovania relevantných cieľových spoločností a cieľových osôb a následné nadviazanie osobného kontaktu. Vďaka tejto metóde dokážeme vyhľadať a osloviť aj takých jednotlivcov, ktorých nemožno získať pomocou inzercie, výberu z databáz, či vyhľadávaním na internete!

Headhunting nie je to isté ako často veľmi všeobecne uplatňované priame oslovovanie, ide teda v podstate o  light headhunting – v našej 4-S metóde predstavuje stupeň 2 a 3 (active sourcing).

Headhunting sa často spomína v súvislosti s "odlákaním" zamestnancov. My vnímame headhunting ako formu direct marketingu, teda ako dôležitú metódu priameho oslovovania potenciálnych kandidátov/zákazníkov využívanú aj pri predaji výrobkov či služieb. Ako profesionálna a seriózna spoločnosť pôsobiaca v oblasti personálneho poradenstva sa vymedzujeme voči agresívnemu odlákavaniu zamestnancov alebo nedôveryhodným prísľubom! V tejto súvislosti okrem toho dodržiavame jasne vymedzené rámcové právne podmienky.

Konzultant spoločnosti TRESCON v spolupráci s klientom konkretizuje a doladí hľadaný profil; takýmto spôsobom sa vypracuje jasná personálna požiadavka, ktorú konzultant TRESCON následne interne prediskutuje so search špecialistom.

Search tím vykoná rešerš spoločností, ktoré sú zaujímavé v súvislosti s hľadanou pozíciou, a ktoré spĺňajú i ďalšie kritériá zadané klientom (napr. odvetvie, odbornosť, región). Na základe toho vypracujeme zoznam cieľových firiem, ktorý odsúhlasíme s klientom.  

Táto veľmi citlivá fáza procesu headhuntingu vyžaduje profesionálny prístup, obozretnosť a jemnocit!

Informovanie sa týka iba kandidátov, ktorí prejavili skutočný záujem a ktorí nám na to udelili svoj výslovný súhlas – dbáme na maximálnu diskrétnosť!

Vďaka našej kompletnej dokumentácii všetkých pracovných krokov, aktivít a získaných informácii môže klient priebežne sledovať všetky procesné kroky, ktoré v súvislosti s výberom a vyhľadávaním vykonáva tím TRESCON.

Odborníci TRESCON pôsobiaci v oblasti headhuntingu sa špecializujú na túto metódu vyhľadávania (search tím) a úzko spolupracujú s konzultantmi a so sourcing tímom.

Máte záujem o profesionálnu posilu?

Tak nás pošlite na lov!