TRESCON Linz
TRESCON St. Pölten
TRESCON Salzburg
TRESCON Ljubljana
TRESCON Bratislava
TRESCON Brno

O nás

Tím pre všetky prípady

tímovom duchu a s maximálnym sústredením sa venujeme aj tým najnáročnejším úlohám. Našich zamestnancov starostlivo vyberáme a špeciálne školíme. Zameriavame sa na človeka ako na rozhodujúci faktor úspešnosti organizácií. Nielen u našich klientov, ale aj u nás.

Sme tu pre Vás – spoľahlivo a diskrétne.

Zavolajte nám!

Vedenie spoločnosti v Rakúsku

Dr. Reinhold Klinger, Dr. Bernhard Winkler, MBA CMC a Bertram Klinger sú konateľmi materskej spoločnosti TRESCON v Rakúsku. Spoločne majú vyše 60 rokov know-how skúseností s prácou v oblasti ľudských zdrojov so zameraním na strategické, prevádzkové a poradenské otázky a úlohy.

Vedenie spoločnosti na Slovensku

Mag. Andreas Sogerer je od roku 2004 konateľom TRESCONu na Slovensku. Jeho bohaté skúsenosti a know-how pomáhajú klientom a uchádzačom nájsť správne riešenia.

Vedenie spoločnosti v Českej republike

Mgr. Jitka Jarošová je od apríla 2018 jednateľkou v Českej republike. V spoločnosti pracuje od roku 2009 a má 15 rokov skúseností v oblasti personalistiky.

Naši experti v Českej republike a na Slovensku

Konzultanti sú skúsenými špecialistami, ktorí sú zodpovední za starostlivosť a poskytovanie poradenstva pre našich klientov. Riadia všetky projekty v rámci recruitingu.

Research Team

Je tvorený špeciálne vyškolenými zamestnancami, ktorí sú v rámci náborových projektov zodpovední za vyhľadávací kanál S2 (active sourcing). Na základe dôkladného ovládania rešeršingových a kontaktných stratégií vyhľadávajú a kontaktujú potenciálnych kandidátov na sociálnych sieťach, v on-line databázach životopisov ako aj ďalších platformách špecifických cieľových skupín na internete a vzbudzujú u nich záujem o aktuálne obsadzované pozície.

Členovia sourcing tímu podporujú konzultantov pri starostlivosti o ďalšie vyhľadávacie kanály S1 (uverejňovanie ponúk v printových médiách a na internete) a S3 (vlastná databáza uchádzačov TRESCON) a organizačne a administratívne zabezpečujú všetky projekty.