TRESCON Linz
[Translate to Slovak:]
TRESCON St. Pölten
[Translate to Slovak:]
TRESCON Salzburg
[Translate to Slovak:]
TRESCON Bratislava
TRESCON Ljubljana
[Translate to Slovak:]
TRESCON Brno
[Translate to Slovak:]

O nás

Tím pre všetky prípady

tímovom duchu a s maximálnym sústredením sa venujeme aj tým najnáročnejším úlohám. Našich zamestnancov starostlivo vyberáme a špeciálne školíme. Zameriavame sa na človeka ako na rozhodujúci faktor úspešnosti organizácií. Nielen u našich klientov, ale aj u nás.

Sme tu pre Vás – spoľahlivo a diskrétne.

Zavolajte nám!

Vedenie spoločnosti v Rakúsku

Dr. Reinhold Klinger, Dr. Bernhard Winkler, MBA CMC a Bertram Klinger sú konateľmi materskej spoločnosti TRESCON v Rakúsku. Spoločne majú vyše 60 rokov know-how skúseností s prácou v oblasti ľudských zdrojov so zameraním na strategické, prevádzkové a poradenské otázky a úlohy.

Vedenie spoločnosti v Českej republike

Mgr. Jitka Jarošová je od apríla 2018 jednateľkou v Českej republike. V spoločnosti pracuje od roku 2009 a má 15 rokov skúseností v oblasti personalistiky.

Naši experti v Českej republike a na Slovensku

Konzultanti sú skúsenými špecialistami, ktorí sú zodpovední za starostlivosť a poskytovanie poradenstva pre našich klientov. Riadia všetky projekty v rámci recruitingu.

Náš tím v Českej republike

Náš tým je tvořen konzultanty a proškolenými zaměstnanci, kteří se v rámci náborových projektů starají o Active Sourcing. Díky podrobným znalostem strategie vyhledávání a kontaktování zjišťujeme potenciální kandidáty na sociálních (profesních) sítích, v internetových databázích životopisů i na dalších webových platformách specifických pro příslušné cílové skupiny a vzbuzujeme u těchto kandidátů zájem o aktuálně nabízené zaměstnání.

Členové research týmu podporují konzultanty při správě vyhledávacích kanálů a starají se organizačně a administrativně o všechny projekty.