TRESCON Linz
[Translate to Slovak:]
TRESCON St. Pölten
[Translate to Slovak:]
TRESCON Salzburg
[Translate to Slovak:]
TRESCON Bratislava
TRESCON Ljubljana
[Translate to Slovak:]
TRESCON Brno
[Translate to Slovak:]

Prečo TRESCON?

Pre Váš úspech

Aby sme zvýšili úspešnosť Vašej spoločnosti, zameriavame sa na tri dôležité faktory úspechu v oblasti personálneho poradenstva:

  • Využívanie moderných a inovatívnych nástrojov pri vyhľadávaní výbere riadiacich pracovníkov a špecialistov.
  • Profesionalita serióznosť vďaka skúsenostiam, špecializácii a priebežnému ďalšiemu vzdelávaniu našich zamestnancov.  
  • Medzinárodnosť prostredníctvom globálnej siete, dlhoročných skúseností a výrazne stúpajúceho počtu úspešne realizovaných projektov.