TRESCON Linz
[Translate to Slovak:]
TRESCON St. Pölten
[Translate to Slovak:]
TRESCON Salzburg
[Translate to Slovak:]
TRESCON Bratislava
TRESCON Ljubljana
[Translate to Slovak:]
TRESCON Brno
[Translate to Slovak:]

TRESCON-Profil kompetencií konzultanta

Bc. Karolína Gyenesová

narodená 1992, pochádza z okresu Pardubice, vydatá, 1 dieťa, bydlisko Brno


Vzdelanie:

  • Gymnázium Pardubice
  • Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií, obor Psychológia
  • Štúdium ukončené štátnou záverečnou skúškou, akademický titul: Bc.

Profesné skúsenosti:

  • od 03/2016: TRESCON Executive Search s. r. o., Brno: HR Consultant
  • 07/2015 – 02/2016: TRESCON Executive Search s. r. o., Brno: Sourcing and Search Expert
  • 09/2014 – 5/2015: PP&T Consult s. r. o., Brno: Recruiter

Zameranie:

  • Hľadanie a výber špecialistov a členov managementu
  • Social Recruiting a Active Sourcing v sociálnych sieťach
  • Headhunting