TRESCON Linz
[Translate to Slovak:]
TRESCON St. Pölten
[Translate to Slovak:]
TRESCON Salzburg
[Translate to Slovak:]
TRESCON Bratislava
[Translate to Slovak:]
TRESCON Ljubljana
[Translate to Slovak:]
TRESCON Brno
[Translate to Slovak:]

Tipy a know-how (FAQ)

TRESCON rozumie pod priamym oslovením cielený „headhunting“ potenciálnych kandidátov. Pre tento výraz sa používajú aj synonymá „direct search“ či „executive search“. V prípade tohto vyhľadávacieho kanála, ktorý je porovnateľný s priamym marketingom, prebieha najskôr rešeršovanie cieľových spoločností (v závislosti od požiadavky s ohľadom na odvetvie, región, predmet podnikania a odborné spôsobilosti) a odsúhlasenie výsledkov s klientom. Potom sa cielene hľadajú osoby, ktoré spĺňajú požadovanú kvalifikáciu pre obsadzovanú pozíciu. Tieto osoby spoločnosť TRESCON kontaktuje a v prípade ich principiálnej ochoty zmeniť zamestnanie sa uskutoční prvý osobný pohovor.

„Active sourcing“ zahŕňa (na rozdiel od priameho oslovenia - headhuntingu) proaktívne oslovovanie kandidátov. S ohľadom na potenciálne vhodných kandidátov sa potom prehľadávajú oba vyhľadávacie kanály – databáza spoločnosti TRESCON a externé databázy, prípadne obchodné siete/ sociálne médiá a internet všeobecne. Spoločnosť TRESCON tieto osoby následne kontaktuje s odkazom na konkrétnu obsadzovanú pozíciu. Kompletný prehľad našich štyroch vyhľadávacích kanálov („4-S metóda TRESCON“) nájdete tu.

Spoločnosť TRESCON je poskytovateľom kvalitných služieb, preto je odmeňovanie čisto na báze úspešnosti ("success based") s naším vnímaním kvality nezlučiteľné. TRESCON svoje zákazky realizuje formou „full service“ a svoj honorár si účtuje v troch rovnako vysokých sumách, pričom poslednú časť odmeny fakturuje na báze úspešnosti - po podpise pracovnej zmluvy kandidáta s klientom.  

Spoločnosť TRESCON sa špecializuje na metódy, nejde o personálne poradenstvo zamerané na odvetvia resp. funkcie. Spoločnosť TRESCON pôsobí v tejto oblasti služieb už viac ako 35 rokov a za ten čas realizovala zákazky takmer vo všetkých odvetviach. To isté platí aj pre funkcie vo firmách, počnúc obchodníckymi, technickými a špecializovanými funkciami súvisiacimi s predajom, cez riadiace funkcie až po obsadzovanie pozícií v manažmente a predstavenstvách. 

Okrem klasickej služby „full service“ ponúkame našim klientom veľké množstvo modifikovaných možností spolupráce („co-sourcing“) a vypracúvame individuálne ponuky na spoluprácu orientované na klienta a jeho potreby. Bližšie informácie k tejto téme nájdete v časti Služby.

Výlučné inzerovanie v zásade neponúkame; v kombinácii s našimi službami je však tento servis zahrnutý. Pri obsadzovaní konkrétnej pozície Vám vypracujeme na mieru šitý inzertný balíček a zabezpečíme realizáciu kompletného administratívneho procesu s ním spojeného.

Spoločnosť TRESCON sa špecializuje na vyhľadávanie odborných a riadiacich pracovníkov, čím získala skúsenosti s obsadzovaním najmä manažérskych pozícií a pozícií senior špecialistov. TRESCON je pre Vás tým správnym partnerom, či hľadáte nového generálneho riaditeľa alebo kvalifikovaného špecialistu.

Komunikácia s uchádzačmi predstavuje dôležité kritérium úspešnosti a kvalitatívny prvok v procese obsadzovania konkrétnej pracovnej pozície. Preto dbáme počas celého priebehu projektu na včasnú koordináciu budúcich krokov výberového procesu s klientom a v prípade potreby ju aj aktívne vyžadujeme. Tým dokážeme zabrániť tomu, aby kandidáti na základe nedostatku informácií a komunikácie stratili záujem o ponúkanú pozíciu.