TRESCON Linz
[Translate to Slovak:]
TRESCON St. Pölten
[Translate to Slovak:]
TRESCON Salzburg
[Translate to Slovak:]
TRESCON Bratislava
[Translate to Slovak:]
TRESCON Ljubljana
[Translate to Slovak:]
TRESCON Brno
[Translate to Slovak:]

Referencie a znalosť odvetví

Vďaka nám bude Vaša spoločnosť úspešná

Takmer 40-ročné skúsenosti skupiny TRESCON v oblasti vyhľadávania výberu zamestnancov a podnikového poradenstva sú základom pre spokojnosť a úspešnosť našich klientov.

Rozličné odvetvia predstavujú odlišné výzvy. Rozhodujúcim pre proces vyhľadávania je poznanie toho, kde sa práve dajú nájsť vhodní kandidáti pre Vašu firmu a akým spôsobom chcú byť títo kandidáti oslovení. Prostredníctvom nášho active sourcing tímu a profesionálneho headhuntingu zabezpečí TRESCON Vašej spoločnosti potrebný náskok pri vyhľadávaní zamestnancov!

Aj pri výbere zamestnancov sa cielene venujeme Vášmu odvetviu a príslušnej pozícii. Pri osobných rozhovoroch, vedených našimi skúsenými konzultantmi, Vám garantujeme metodickú kompetenciu, aby sme dokázali identifikovať presne tých kandidátov, ktorí budú vyhovovať Vašej podnikovej kultúre.

Naši spokojní medzinárodní klienti oceňujú predovšetkým profesionalitu, spoľahlivosť a dlhoročnú spoluprácu pri úspešnom obsadzovaní kľúčových pozícií.

Strojárstvo a automobilový priemysel sú tradične hybnou silou slovenského hospodárstva. Aj naďalej ostávajú tieto sektory hlavným pilierom slovenskej ekonomiky. Priemysel naviac svojou výkonnosťou v oblasti výskumu, technológií, rozvoja a ochrany životného prostredia posilňuje kvalitu podnikateľského prostredia.

Na Slovensku patrí elektrotechnický priemysel medzi najrýchlejšie rastúce odvetvia spomedzi všetkých odvetví priemyselnej výroby. Mnohé významné spoločnosti z odvetvia sa tu rozhodli vybudovať svoje závody či servisné centrá pre európsky trh.

Vysokokvalifikovaní odborníci z finančnej a právnej oblasti a služieb sú v komerčnej sfére neustále veľmi žiadaní. Dopyt po týchto zamestnancoch s jazykovou vybavenosťou úzko súvisí s prílevom nových investorov, medzinárodných firiem, ktoré si na Slovensku zakladajú svoje pobočky.

Požiadavky v oblasti obchodu sa ustavične zvyšujú. Silný tlak na ceny a marže, čoraz ťažšie predvídateľné správanie spotrebiteľov a rovnováha medzi internetovým a "kamenným" predajom predstavujú veľké výzvy.

Slovensko prešlo v posledných desaťročiach významnou transformáciou z poľnohospodárskej na priemyselnú výrobu. Práca v poľnohospodárstve sa tak postupne stala neatraktívnou a tak podniky, výrobcovia i predajcovia strojov pociťujú nedostatok pracovných síl.