TRESCON Linz
[Translate to Slovak:]
TRESCON St. Pölten
[Translate to Slovak:]
TRESCON Salzburg
[Translate to Slovak:]
TRESCON Bratislava
[Translate to Slovak:]
TRESCON Ljubljana
[Translate to Slovak:]
TRESCON Brno
[Translate to Slovak:]

Agropriemysel

Slovensko, ako historicky agrárna krajina, prešlo v posledných desaťročiach významnou transformáciou z poľnohospodárskej na priemyselnú výrobu. Základ slovenskej ekonomiky aj z hľadiska zamestnanosti dlhodobo tvoria najmä automobilový a elektrotechnický priemysel a práca v poľnohospodárstve sa postupne stala neatraktívnou. Faktom je, že v súčasnosti sa priemerný vek zamestnancov v poľnohospodárstve výrazne zvýšil. Zároveň ubúda absolventov škôl a univerzít so zameraním na túto oblasť.

Nedostatok pracovnej sily pociťujú poľnohospodárske podniky, výrobcovia i predajcovia strojov a technológií. Kvalifikovaní pracovníci – či už absolventi alebo tí s viacročnými skúsenosťami – majú pritom veľmi dobré vyhliadky do budúcnosti. Obsluha stále zložitejších strojov a zariadení si totiž vyžaduje fundovaných odborníkov.

Aj v oblasti agrobiznisu má Trescon dlhodobé skúsenosti s vyhľadávaním manažérskych a obchodných pozícií i pozícií špecialistov. Neváhajte sa na nás obrátiť.

Máte otázky? Kontaktujte nás!