TRESCON Linz
TRESCON St. Pölten
TRESCON Salzburg
TRESCON Bratislava
TRESCON Ljubljana
TRESCON Brno

Elektrotechnický priemysel

Na Slovensku patrí elektrotechnický priemysel medzi najrýchlejšie rastúce odvetvia spomedzi všetkých odvetví priemyselnej výroby. Preto mu v slovenskom priemysle partrí významné a nezastupiteľné miesto. O tento status sa výraznou mierou pričinili zahraničné investície. Mnohé významné spoločnosti z odvetvia sa tu rozhodli vybudovať svoje závody či servisné centrá pre európsky trh. Elektrotechnický priemysel sa spolu s automobilovým stal druhým najsilnejším pilierom slovenského priemyslu a súčasne druhým najväčším zamestnávateľom a exportérom.

Znalosti a neustále sledovanie vývoja v tomto odvetví i používanie najmodernejších vyhľadávacích a výberových metód sú základom toho, aby sme boli pre Vás schopní nájsť a osloviť relevantných zamestnancov.

Neváhajte nás kontaktovať!