TRESCON Linz
[Translate to Slovak:]
TRESCON St. Pölten
[Translate to Slovak:]
TRESCON Salzburg
[Translate to Slovak:]
TRESCON Bratislava
[Translate to Slovak:]
TRESCON Ljubljana
[Translate to Slovak:]
TRESCON Brno
[Translate to Slovak:]

Elektrotechnický priemysel

Na Slovensku patrí elektrotechnický priemysel medzi najrýchlejšie rastúce odvetvia spomedzi všetkých odvetví priemyselnej výroby. Preto mu v slovenskom priemysle partrí významné a nezastupiteľné miesto. O tento status sa výraznou mierou pričinili zahraničné investície. Mnohé významné spoločnosti z odvetvia sa tu rozhodli vybudovať svoje závody či servisné centrá pre európsky trh. Elektrotechnický priemysel sa spolu s automobilovým stal druhým najsilnejším pilierom slovenského priemyslu a súčasne druhým najväčším zamestnávateľom a exportérom.

Znalosti a neustále sledovanie vývoja v tomto odvetví i používanie najmodernejších vyhľadávacích a výberových metód sú základom toho, aby sme boli pre Vás schopní nájsť a osloviť relevantných zamestnancov.

Neváhajte nás kontaktovať!