TRESCON Linz
[Translate to Slovak:]
TRESCON St. Pölten
[Translate to Slovak:]
TRESCON Salzburg
[Translate to Slovak:]
TRESCON Bratislava
TRESCON Ljubljana
[Translate to Slovak:]
TRESCON Brno
[Translate to Slovak:]

Obchod a FMCG

Požiadavky v oblasti obchodu sa ustavične zvyšujú. Silný tlak na ceny a marže, čoraz ťažšie predvídateľné správanie spotrebiteľov a rovnováha medzi internetovým a "kamenným" predajom predstavujú veľké výzvy. 

Rastie dopyt po riadiacich pracovníkoch a špecialistoch. Tí musia byť schopní identifikovať, rozvíjať a podporovať inovácie, vybudovať jasnú pozíciu a značku a čeliť rastúcemu tlaku na znižovanie nákladov.  

TRESCON podporuje viaceré obchodné spoločnosti na Slovensku a v zahraničí pri vyhľadávaní a výbere zamestnancov. Jasné zameranie a poznanie výziev odvetvia zaručia Vašej spoločnosti profesionálne a úspešné služby.   

Tešíme sa na Vaše otázky!