TRESCON Linz
[Translate to Slovak:]
TRESCON St. Pölten
[Translate to Slovak:]
TRESCON Salzburg
[Translate to Slovak:]
TRESCON Bratislava
[Translate to Slovak:]
TRESCON Ljubljana
[Translate to Slovak:]
TRESCON Brno
[Translate to Slovak:]

Priemysel, Strojárstvo & automobilový priemysel

Vďaka nám bude Vaša spoločnosť úspešná

Strojárstvo a automobilový priemysel sú tradične hybnou silou hospodárstva Slovenska. Aj naďalej ostávajú tieto sektory hlavným pilierom slovenskej ekonomiky. Svojou výkonnosťou v oblasti výskumu, technológie a vývoja ako aj ochrany životného prostredia okrem toho priemysel výrazne posilňuje kvalitu lokality Slovensko a predstavuje dôležitý pilier pre kvalitu života.

Medzinárodná hospodárska súťaž, technologická revolúcia a zásadné zmeny v globálnej deľbe práce nútia domáci priemysel uskutočňovať procesy štrukturálnych zmien a čoraz viac stierajú tradičné hranice medzi výrobným a terciárnym sektorom. S pojmami Industry 4.0, Robotic, Big Data či Disruption sú spojené výzvy, ktorým predovšetkým priemysel už ofenzívne čelí a v budúcnosti bude musieť čeliť ešte dôslednejšie. Jedným z najdôležitejších limitujúcich faktorov je totiž nedostatok pracovných síl.

V spoločnosti TRESCON sa aktívne zaoberáme týmito zmenami a následnými novými požiadavkami na odborných pracovníkov manažment budúcnosti. Znalosti zmien a know-how týkajúce sa procesov z nás robia správneho partnera pri vyhľadávaní výbere personálu v priemysle.

Spokojní klienti na Slovensku aj v zahraničí oceňujú predovšetkým profesionalitu, spoľahlivosť a dlhoročnú spoluprácu pri úspešnom obsadzovaní kľúčových pozícií (vyhľadávanie a výber personálu).

Nájdite ohlasy klientov z Vášho odvetvia