TRESCON Linz
[Translate to Slovak:]
TRESCON St. Pölten
[Translate to Slovak:]
TRESCON Salzburg
[Translate to Slovak:]
TRESCON Bratislava
[Translate to Slovak:]
TRESCON Ljubljana
[Translate to Slovak:]
TRESCON Brno
[Translate to Slovak:]

Služby

Personálne poradenstvo s využitím najmodernejších nástrojov

Poznáte nasledujúcu situáciu? Vašu spoločnosť opustí kľúčový riadiaci pracovník a v dcérskej spoločnosti v zahraničí odíde do dôchodku dlhoročný zamestnanec. V spoločnosti nie sú na danú pozíciu k dispozícii vhodní zamestnanci, preto je potrebné obsadiť pozíciu z externých zdrojov. Vhodní kandidáti pre túto kľúčovú pozíciu sa však na trhu dajú nájsť len veľmi ťažko. Uchádzačov je málo, profily kandidátov, ktoré máte k dispozícii, nie sú presvedčivé z hľadiska odborných kompetencií. Predstavenstvo, prípadne manažment je znepokojený a očakáva od personálneho oddelenia rýchle návrhy na riešenie situácie…Tento príklad demonštruje, aké služby vieme poskytnúť vám a vašej spoločnosti!


Spoločným vypracovaním ideálneho profilu požiadaviek spoločne s využitím najmodernejších IT riešení pri vyhľadávaní kandidátov (Active Sourcing) a profesionálneho headhuntingu pre vás nájdeme potenciálnych kandidátov. Pomocou IT podporovanej analýzy potenciálu a testu vhodnosti a využitím multimodálnych rozhovorov, vedených našimi skúsenými konzultantmi, identifikujeme vhodného riadiaceho pracovníka alebo špecialistu pre vašu spoločnosť.

Aby ste v prípade nedostatku zdrojov v budúcnosti predišli nespokojnosti manažmentu, využite službu „recruitment process outsourcing“ a realizáciu jednotlivých častí vášho náborového procesu prevezme spoločnosť TRESCON.