TRESCON Linz
[Translate to Slovak:]
TRESCON St. Pölten
[Translate to Slovak:]
TRESCON Salzburg
[Translate to Slovak:]
TRESCON Bratislava
TRESCON Ljubljana
[Translate to Slovak:]
TRESCON Brno
[Translate to Slovak:]

Interim manažment

...alebo dočasné poskytnutie manažerských kapacít

Hľadáte Interim manažéra v oblasti výroby, kvality, lean manažmentu, HR? Služby interim manažmentu využívajú spoločnosti hlavne v období transformácie alebo krízy, v čase implementácií nových projektov alebo v dôsledku náhleho odchodu zamestnanca z kľúčovej pozície. Podľa Vašich potrieb Vám vieme spoľahlivo zabezpečiť odborníkov z Vami definovanej oblasti.

Využitie Interim manažéra Vám prinesie množstvo výhod, predovšetkým:

  • okamžitú dostupnosť
  • know-how, prax a skúsenosť
  • novú perspektívu a objektivitu
  • efektivitu pri riešení vzniknutých problémov
  • zameranie na splnenie daného cieľa

Interim manažér môže byť pre Vás dočasným riešením, kým si nájdete zamestnanca na požadovanú pozíciu. V určitých oblastiach je náročné nájsť kvalifikovaných a skúsených ľudí, interim manažment je teda vhodnou alternatívou, ako úspešne implementovať projekty a dosiahnuť vytýčené firemné ciele. Neváhajte sa na nás obrátiť, naše kontakty nás predurčujú spojiť Vás s tými najlepšími odborníkmi v požadovanej oblasti.