TRESCON Linz
[Translate to Slovak:]
TRESCON St. Pölten
[Translate to Slovak:]
TRESCON Salzburg
[Translate to Slovak:]
TRESCON Bratislava
TRESCON Ljubljana
[Translate to Slovak:]
TRESCON Brno
[Translate to Slovak:]

Greenfield a Start up Servis

Plánujete založiť novú pobočku na území Slovenska? Kľúčom k dlhodobému úspechu každej firmy sú kvalitní a lojálni zamestnanci. Pomôžeme Vám ušetriť čas i náklady pri hľadaní a výbere manažmentu novovzniknutej spoločnosti i pri zostavovaní pracovného tímu.

Naša podpora začína už v období rozhodovania sa o prijatí investície. Naše služby zahŕňajú:

  • podporu pri hľadaní vhodnej lokality
  • založenie podniku vrátane sprostredkovania právnych služiebslužieb daňového poradenstva
  • definovanie pozícií kľúčových zamestnancov
  • analýzu pracovných pozícií, vrátane zostavenia profilov vhodných zamestnancov a ich pracovných úloh (podpora pri tvorbe organizačnej štruktúry a kompetenčného modelu)
  • nábor zamestnancov; v prípade potreby i založenie pobočky Trescon v mieste realizácie projektu
  • podporu pri začlenení nového tímu do podnikovej kultúry materskej spoločnosti (onboarding, neskôr podpora v oblasti talent managementu a rozvoja kľúčových pracovníkov)

Počas nášho pôsobenia na trhu sme pomohli vybudovať viacero firiem, ktoré dlhodobo prosperujú.

Naše služby poskytujeme v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku.