TRESCON Linz
[Translate to Slovak:]
TRESCON St. Pölten
[Translate to Slovak:]
TRESCON Salzburg
[Translate to Slovak:]
TRESCON Bratislava
TRESCON Ljubljana
[Translate to Slovak:]
TRESCON Brno
[Translate to Slovak:]

Vyhľadávanie riadiacich pracovníkov a špecialistov

Vieme kde, vieme ako

Je dôležité nájsť vhodných pracovníkov a špecialistov pre daný podnik a dané miesto. Čím lepšie zodpovedajú Vaši zamestnanci podnikovej kultúre, firemnej filozofii a stratégii, tým rýchlejšie prispejú k úspechu Vašej spoločnosti.

Pri vyhľadávaní kvalifikovaných odborníkov na voľné pracovné miestavo Vašej spoločnosti uplatňujeme dve stratégie:

  • Štandardizované metódy, ktoré úspešne využívame v rámci recruitingu už viac ako 30 rokov.
  • Inovatívne prístupy, "šité na mieru" konkrétnym obsadzovaným pozíciám, napríklad 4 S metóda.

Aby sme spoločne s Vami našli vašich budúcich zamestnancov čo najefektívnejšie, prebieha vyhľadávanie potenciálnych kandidátov spoločnosťou TRESCON v niekoľkých fázach. Nasledujúci obrázok znázorňuje proces vyhľadávania v štandardizovanom časovom rámci:

 

Kombináciou klasického vyhľadávania personálu a inovatívnych metód, akými sú napríklad vyhľadávanie pomocou sociálnych médií, na on-line sieťach alebo iné nekonvenčné spôsoby a najmodernejšie techniky vyhľadávania nájdeme pre Vás toho najvhodnejšieho odborníka.

Prehľad našich služieb:

Od definovanie požiadaviek na konkrétnu pozíciu cez inzerciu až po Vaše finálne rozhodnutie budeme Vašou predĺženou rukou.

Full Servis

Od definovanie požiadaviek na konkrétnu pozíciu cez inzerciu až po Vaše finálne rozhodnutie budeme Vašou predĺženou rukou.

Ponúkame Vám nielen komplexné služby ("Full Servis"), ale aj variabilné, resp. modifikované služby, ktoré vieme nakombinovať podľa Vašich individuálnych potrieb.

Vario Servis

Ponúkame Vám nielen komplexné služby ("Full Servis"), ale aj variabilné, resp. modifikované služby, ktoré vieme nakombinovať podľa Vašich individuálnych potrieb.

Využívate známosť značky TRESCON a sami zostaňte v anonymite. My preberieme všetky prichádzajúce žiadosti, skontrolujeme, či obsahujú poznámky o dôvernom zaobchádzaní, a okamžite Vám ich zašleme. TRESCON zabezpečí celý administratívny proces.

Služba "post-box"

Využívate známosť značky TRESCON a sami zostaňte v anonymite. My preberieme všetky prichádzajúce žiadosti, skontrolujeme, či obsahujú poznámky o dôvernom zaobchádzaní, a okamžite Vám ich zašleme. TRESCON zabezpečí celý administratívny proces.

Nájdeme pre Vás talenty aj v zahraničí:

TRESCON Austria a TRESCON Slovenia sú od roku 1999 členmi CFR Global Executive Search Group, siete personálnych poradcov, ktorá má viac ako 60 kancelárií vo viac ako 30 krajinách sveta. Početné referencie sú dôkazom našej medzinárodnej kompetencie v oblasti vyhľadávania kvalifikovaných zamestnancov.

Sme Vašim partnerom pre špecifické zákazky! Čím špecifickejší je profil požiadaviek, tým náročnejšie je hľadanie vhodných kandidátov.

Dôverujte nám a našim špeciálne vyškoleným zamestnancom! S diskrétnosťou empatiou Vám nájdeme kvalifikovaných zamestnancov. Vyskúšajte to!

Kontakt