TRESCON Linz
[Translate to Slovak:]
TRESCON St. Pölten
[Translate to Slovak:]
TRESCON Salzburg
[Translate to Slovak:]
TRESCON Bratislava
TRESCON Ljubljana
[Translate to Slovak:]
TRESCON Brno
[Translate to Slovak:]

TRESCON Bratislava

Trescon Executive Search, s. r. o.
Štefanovičova 8
811 04 Bratislava

Telefón: +421 220 757 828
E-mail: bratislava(at)trescon.sk

Jednateľ:
Mag. Andreas Sogerer
IČ DPH: SK2021851700
IČO: 35890703
DIČ: 2021851700
IČ DPH: SK2021851700

 

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 32188/B.

TRESCON Brno

TRESCON Executive Search s.r.o.
Masarykova 413/34
60200 Brno
Telefon: +420 543 236 739
Email: brno(at)trescon.cz

Jednateľka:
Mgr. Jitka Jarošová
IČ: 253 37 637
DIČ: CZ25337637

Spoločnost zapísána v obchodnom registry vedenom Krajským súdomm v Brne, oddiel C, vložka 27073

Na tejto webovej stránke používame z dôvodu jednoduchšieho čítania občas formulácie len mužského alebo ženského rodu. V žiadnom prípade to neznamená diskrimináciu opačného pohlavia.  Vždy myslíme napríklad "zákazníci" alebo "kandidáti", rovnako ako zákazníčky a kandidátky. Ďakujeme za pochopenie.